Press "Enter" to skip to content

Powershell cheats v. 1

Opdater help information
update-help

Find filer via. Powershell
Get-ChildItem -Path "c:\data" -Include "*.txt" -Recurse -Force | select FullName

Find filer via. Powershell og flyt/kopier dem
Get-ChildItem -Path "c:\data" -Include "*metr*" -Recurse -Force | Copy-Item -Destination "O:\test"

Get IP info
Get-NetIPConfiguration

Set IP
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet"
- IPAddress 192.168.0.20 -PrefixLength 24
- DefaultGateway 192.168.0.1

Set DNS
Set-DNSClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 192.168.1.1

Tilføj computer til domain
Add-Computer -DomainName Fam.local

Ping med traceroute information
Test-NetConnection 8.8.8.8 -traceroute

Test forbindelse til port
Test-NetConnection sitec.dk -port 80

Fix domain partnership
Test-ComputerSEcurechannel -credential domain\admin -repair

Træk data fra System eventlog med type Error
Get-eventlog -logname System -EntryType Error
… samme hvor kilden indeholder navnet navnet Service
Get-EventLog -LogName System -EntryType Error -Source *service* | out-gridview
… samme hvor kilden indeholder navnet navnet Citrix
Get-EventLog -LogName System -EntryType Error -Source *citrix* | out-gridview

List services
Get-Service -DisplayName *windows*

List Powershell cmdlets tilgængelige der indeholder navnet service
Get-Command -Noun service
… samme med navnet process
Get-Command -Noun process

Hvilken services er stoppet
Get-Service | Where-Object {$_.status -eq "stopped"}
Hvilken services starter sutomatisk
Get-Service | Where-Object {$_.StartType -eq "automatic" }
Hvilken services er stoppet, med startuptype automatic
Get-Service | Where-Object {$_.status -eq "stopped" -and $_.StartType -eq "automatic" }

Hvilken Hotfix er installeret
get-hotfix
Er et specifikt hotfix installeret
get-hotfix -id KB3139907
Er to specifikke hotfixes installeret
get-hotfix -id KB3139907, KB3142588

List all accounts med password er ikke udløber
Search-ADaccount -PasswordNeverExpires

List accounts der ikke har været logget på de sidste 90 dage og 24 timer
Search-ADaccount -accountinactive -timespan 90.00:00:00

List alle konti der er låst ude
Search-adaccount -lockedout

List alle konti der er disabled
Search-adaccount -accountDisabled

List alle IIS site bindings
Import-Module Webadministration
Get-ChildItem -Path IIS:\Sites