Press "Enter" to skip to content

List alle foldere i mappe med CMD

En kunde kunne pludseligt ikke åbne .PDF filer, efter de havde gemt filer i en bestemt netværks-mappe. Fejlen i Acrobat Reader var “access violation”, hvilket ikke gjorde fejlsøgning nemmere. Et hurtigt kig viste den relative sti til filen, var meget over de 260 der er Microsofts grænse. Næste trin var at få et overblik over situationen på hele serveren, så jeg startede med at se på hvad Powershell kunne via. Get-ChildItem -Recurse. Helt nøjagtigt ville jeg sprøjte den ud som HTML, så jeg ikke skulle tænke på formatering.

Get-ChildItem -Recurse | ?{ $_.PSIsContainer } | Select-Object FullName | ConvertTo-Html | Out-File LongPath001.html

Problem: catch-22
Men hvordan får du Powershell til at browse en folder, hvor stien er længer end Windows maksimale sti-længde? Det gør man ikke umiddelbar, for du får en PathTooLongException fejl.

Løsning: Robocopy
Det elskede værktøj har ikke samme begrænsninger. Så tanken var; Simuleret kopi + logfile + unicode for at få ÆØÅ med i logfilen.

robocopy c:\windows NULL /L /E /NJH /FP /NC /NDL /XJ /R:0 /W:0 /UNILOG:LongPath001.txt

longpathnameoutput

Kundeservice:
Vil man være sød ved sin kunde, kan lægge data i Excel og fortæller hvor lang tekst-strengen er. Jeg brugte =LEN(B2) eller =LÆNGDE(B2) i den dansk Excel.
longpathnameoutput2