Press "Enter" to skip to content

CMD og BATCH cheats v. 1

Tilføj domainbruger til lokal sikkerhedsgruppe via CMD
net localgroup "Lokal sikkerhedsgruppe" DomainUserNAme /add

Opret dummyfil fra kommandolinjen i den størrelse du har behov for
fsutil file createnew tes1t.txt 5242880000

Eksport DHCP lease til testfil
Netsh DHCP server export C:\dhcpdb.txt ALL

Admin RDP til konsol
mstsc /v:127.0.0.1 /admin

Manuelt sæt NTP servers
w32tm /config /update /manualpeerlist:"0.pool.ntp.org,0x8 1.pool.ntp.org,0x8 2.pool.ntp.org,0x8 3.pool.ntp.org,0x8" /syncfromflags:MANUAL

Script til at restarte AppPool
c:
cd %windir%\system32\inetsrv
appcmd stop apppool AppPoolName
appcmd start apppool AppPoolName