Press "Enter" to skip to content

AWS S3 policy: Giv adgang til enkelt S3 Bucket

Hvis man har behov for at tilknytte en AWS Policy til en rolle, der skulle give adgang til en enkelt S3 bucket. Noget man bør gøre til backup eller sync jobs.

 {
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListObjectsInBucket",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:ListBucket"],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::XXXBucketNavnXXX"]
    },
    {
      "Sid": "AllObjectActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:*Object",
      "Resource": ["arn:aws:s3:::XXXBucketNavnXXX/*"]
    }
  ]
}

Det giver ikke rettigheder til at liste alle andre buckets, men du kan tilgå din AWS S3 bucket direkte. Husk at angiv –region når du kopiere filerne.