Press "Enter" to skip to content

Boottime via. PowerShell

Skal du måle oppetid via PowerShell, kan det gøres ved at trække tidspunktet for sidste boot ud på denne måde:

PoweShell Input
Get-CimInstance -ClassName win32_operatingsystem | select csname, lastbootuptime

Output:
boottime

Er Remote PowerShell tilgængeligt på dit netværk, kan du få data tilbage fra flere servere på en gang. Dette er koden hvis serverne hedder SRV01 og SRV02
invoke-command -computername SRV01, SRV02 {Get-CimInstance -ClassName win32_operatingsystem | select csname, lastbootuptime}