Press "Enter" to skip to content

Bedre IT til SMV

Det er en kæphest for mig altid at fokusere på “lean” it infrastruktur. Det betyder ikke det skal være en spareøvelse at modernisere it infrastruktur, men til gengæld har man muligheden for at fjerne elementer der ikke giver værdi nok, til det hører hjemme i et moderne drift setup.

Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away

Citat: Antoine de Saint-Exupery

Kundecase #1: Fileserver vs. Teams vs. OneDrive
GDPR satte sidste år det traditionelle fildrev under pres, da det var svært at sikre date blev slettet rettidigt og sikkerheden generelt var ringe.

Derfor står man som SMV ofte med et valg; skal jeg beholde min filserver eller gå i Cloud?. Der er en learningcurve ved skiftet væk fra traditionel filserver, men ofte kan du spare en masse disk- og backup-plads, en server licens samt driftvederlag for en server der sjældent laver andet end at gemme på en masse filer der ikke skal bruges.

Forslag: Flyt i Teams eller benyt OneDrive hvis det er muligt – især som brugernes personlige drev. Alternativt kan du sætte en AWS storage gateway op og gemme det hele i en AWS S3 bucket med versionsstyrring.

Kundecase #2: Exchange server vs. Office365 vs. Gmail
98% af alle SMV’er skal IKKE ha en lokal exchange-server. En Exchange kræver en del vedligehold hvis den skal være sikker og fungere optimalt. Derfor bør man flytte funktionen til en Cloud tjeneste i stil med Office365 eller Gmail. Med Office365 mærker brugerne IKKE forskel og med Gmail er det minimalt hvad brugerne vil savne i det nye setup.

Forslag: Flyt til Office365 hurtigst muligt, hvis du er mail-tung. Og hvis du kan nøjes med Gmail, får du en mere let udgave der også koster markant mindre. Mange gang handler mest om indstillingen hos brugerne, når der skal vælges. En konservativ (gammeldags) virksomhed er oftest bedst tjent med at bruge Office365, så man slipper at slås med de ansatte om at “det var bedre i gamle dage”.

Med ovenstående kan du ofte fjerne 1-3 servere i den daglige drift.