Press "Enter" to skip to content

Month: september 2016

E-mail sporbarhed og arkivering

ComArchive kan være et godt supplement til en Microsoft Exchange eller Office365 løsning, samtidigt med det løser de nuværende juridiske krav til sporbarhed i e-mail, der er gældende for bla. den finansielle sektor.

“Dansk Standard har udarbejdet en standard for Informationssikkerhed (DS 484:2005), som indeholder en række bestemmelser, der sigter mod at gøre informationssikkerhed til en specificerbar kvalitet. Regeringen har besluttet at alle offentlige institutioner ved udgang af 2006 skal imødekomme standarden. Vi opfylder kravene om procedurer for e-mails med ComArchive.” siger Ferran Hollederer Gascón, IT Manager på Fødevareøkonomisk Institut.

Sporbarhed:
ComArchive sikre at der altid ligger en kopi af alle e-mail og forsendelser i arkivet. Dette gør det muligt at spore og dokumentere enhver e-mail korrespondance. Dette gælder også dokumenter der er scannet og sendt via. mail fra andre enheder.

E-mail Arkivering:
Spar tid på arkivering og sikre at der ikke bliver slettet vigtige mails.

Kapacitet:
Arkiveret e-mail bliver flyttet fra Office365/Exchange, til arkivet på en Fil/SQL server løsning i kunden egen infrastruktur. Typisk fylder de samme e-mails 15-25% af hvad de gjorde på Exchange. Samtidigt lettes presset på mail-serverne i et omfang, der ofte gør det muligt for kunder at reducere ram og CPU med 50%.

Fordel for slutkunde:
– Sikre at e-mail altid kan spores selv om det er slettet fra mail-serveren
– Reducer allokeret diskplads på serverne til 15-25% af tidligere behov
– Reducer CPU og RAM kapacitet på mailserver
– Søg i tidligere medarbejderes e-mail uden aktiv Exchange konto
– Hurtig restore af slettet e-mail.

Fordel for hosting partner med Office365 kunder:
– Sikre du kan sælge yderligere disk/sql kapacitet til nuværende kunde
– Øger hastigheden og brugbarheden af deres Office365 løsning
– Hurtig restore af slettet e-mail.

Pris:
– Installation og dokumentation: Typisk under 8 timer
– Vedligehold: 0,-
– Licens: 15,- pr. md. + moms

Link
www.ComArchive.com

Comments closed

Bedste block size til virtualisering

Optimalt skal man benytte 64K block size til diske/LUN’s for at sikre den optimale performance til store VHD og VHDX filer, når man bygger server til Hyper-V eller VM-Ware.

Anbefalinger:
@ SAN: 64KB stripe sizes.
@ Hyper-V host: 64KB cluster size
@ Guest OS: 64KB cluster size

Hvorfor? fordi VHD filer benytter 2MB block size og VHDX benytter 32MB block size. Begge kan deles med 64KB, og vil derfor generelt give den bedste performance.

Comments closed

Powershell cheats v. 1

Opdater help information
update-help

Find filer via. Powershell
Get-ChildItem -Path "c:\data" -Include "*.txt" -Recurse -Force | select FullName

Find filer via. Powershell og flyt/kopier dem
Get-ChildItem -Path "c:\data" -Include "*metr*" -Recurse -Force | Copy-Item -Destination "O:\test"

Get IP info
Get-NetIPConfiguration

Set IP
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet"
- IPAddress 192.168.0.20 -PrefixLength 24
- DefaultGateway 192.168.0.1

Set DNS
Set-DNSClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 192.168.1.1

Tilføj computer til domain
Add-Computer -DomainName Fam.local

Ping med traceroute information
Test-NetConnection 8.8.8.8 -traceroute

Test forbindelse til port
Test-NetConnection sitec.dk -port 80

Fix domain partnership
Test-ComputerSEcurechannel -credential domain\admin -repair

Træk data fra System eventlog med type Error
Get-eventlog -logname System -EntryType Error
… samme hvor kilden indeholder navnet navnet Service
Get-EventLog -LogName System -EntryType Error -Source *service* | out-gridview
… samme hvor kilden indeholder navnet navnet Citrix
Get-EventLog -LogName System -EntryType Error -Source *citrix* | out-gridview

List services
Get-Service -DisplayName *windows*

List Powershell cmdlets tilgængelige der indeholder navnet service
Get-Command -Noun service
… samme med navnet process
Get-Command -Noun process

Hvilken services er stoppet
Get-Service | Where-Object {$_.status -eq "stopped"}
Hvilken services starter sutomatisk
Get-Service | Where-Object {$_.StartType -eq "automatic" }
Hvilken services er stoppet, med startuptype automatic
Get-Service | Where-Object {$_.status -eq "stopped" -and $_.StartType -eq "automatic" }

Hvilken Hotfix er installeret
get-hotfix
Er et specifikt hotfix installeret
get-hotfix -id KB3139907
Er to specifikke hotfixes installeret
get-hotfix -id KB3139907, KB3142588

List all accounts med password er ikke udløber
Search-ADaccount -PasswordNeverExpires

List accounts der ikke har været logget på de sidste 90 dage og 24 timer
Search-ADaccount -accountinactive -timespan 90.00:00:00

List alle konti der er låst ude
Search-adaccount -lockedout

List alle konti der er disabled
Search-adaccount -accountDisabled

List alle IIS site bindings
Import-Module Webadministration
Get-ChildItem -Path IIS:\Sites

Comments closed

Penetration Testing af Windows

Har gennemført Advanced Windows Exploitation (AWE) hos Offensive Security og må sige det er lidt af en øjenåbner for hvor mange værktøjer der rent faktisk er tilgængeligt for meget små penge, der kan gøre uhyggelig stor skade selv om det bliver udført af brugere der har lidt eller ingen teknisk viden.
danske hackere

Det er generelt ikke et emne jeg arbejder meget med, men for at forstå hvordan man sikre SSL kommunikation på overvågning og generel Windows sikkerhed, kræver det man en gang imellem for sat sig ind i nye emner. Sidste gang jeg havde brug for det, var da jeg brugte WIRESHARK til at fejlsøge på en Sharp Printerløsning, der ikke spyttede det print ud der blev sendt. Det viste sig at den ikke medbragte credentials, selv om de var sat i applikationen. Ikke noget der har gjort mig til er Sharp fan!

Comments closed