Press "Enter" to skip to content

Tag: Microsoft Server

Reset rettigheder på Folderredirection

Hvis man har ødelagt NTFS rettighederne på Folderredirection sharet, er man i en ulykkelig situation, hvis man har mere end 10 brugere. Men har fundet dette powershell-script jeg godt vil dele.

For hver undermappe (%username%) udføre dette Powershell script følgende:
– Sætter Administrators som Ejer af folder (undermapper og filer)
– Sætter mappe til at nedarve rettigheder, og sletter tidligere settings
– Sætter bruger (baseret på foldernavn) og giver fuld adgang til folder, filer og undermapper
– Retter ejer af folder til bruger (baseret på foldernavn)<#
Script to reset user folder permissions.
Uses: icacls.exe and takeown.exe

For all folders in base folder:
1. Recursively resets owner to Administrators
2. Reset folder to inherit permissions and apply to subfolders/files, clearing any existing perms
3. Add user (based on folder name) with full control and apply to subfolders/files
4. Recursivley reset owener to user (based on folder name)
#>

$mainDir = "D:\FolderRedirection"
write-output $mainDir
$dirs = gci "$mainDir" |? {$_.psiscontainer}
foreach ($dir in $dirs){
write-output $dir.fullname
takeown.exe /F $($dir.fullname) /R /D Y |out-null
icacls.exe $($dir.fullname) /reset /T /C /L /Q
icacls.exe $($dir.fullname) /grant ($($dir.basename) + ':(OI)(CI)F') /C /L /Q
icacls.exe $($dir.fullname) /setowner $($dir.basename) /T /C /L /Q
}


Comments closed

Regkey fjern bagrundsbillede

Script dig ud af at fjerne baggrundsbillede på din server desktop med denne regkey

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"WallPaper"=""

Genstart før ændringerne er synlige

Comments closed

Adjust for best performance

Når man tilgår servere via. RDP, er det en pest at en ny server kommer med fading vinduer og menuer.
Men det er nemt at rette det med den regkey, på enten bruger eller server level.

For hele Serveren:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects]
"VisualFXSetting"=dword:00000002

For enkelt bruger:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects]
"VisualFXSetting"=dword:00000002

RegDword = VisualFXSetting

Decimal værdi
0 = Let Windows choose what’s best for my computer.
1 = Adjust for best appearance.
2 = Adjust for best performance.
regkey windows best performance

Comments closed

Purge Dumpster i Exchange 2010

Når brugere sletter filer i Exchange, ligger det i Dumpster’en i en defineret periode. Det giver god mening at tømme den, hvis man har pladsproblemer eller der af andre årsager ligger for meget data i Exchange. En af problemerne i exchange, er at pladsen ikke frigives når brugeren har slettet data og det er forældet i exchange dumpsteren

Hvor meget data ligger i Exchange Dumpster totalt:

Get-MailBox | Get-MailboxStatistics | select DisplayName,TotalDeletedItemSize

Hvor meget plads benyttes til slettet post på den enkelte bruger:

Get-MailboxStatistics  | select DisplayName,TotalDeletedItemSize

Hvor meget white-space er tilgængeligt:

Get-MailboxDatabase -Status | Sort-Object DatabaseSize -Descending | Format-Table Name, DatabaseSize, AvailableNewMailboxSpace

Microsoft har valgt ikke at lave en kommando der bare tømmer dumpsteren. I stedet skal man lave en søgning på indhold der kun ligger i dumpsteren, og så slette det den finder. Det gøres med denne kommando:

Search-mailbox -identity  -SearchDumpsterOnly -DeleteContent
Comments closed

[Fixet] Error 1719 Installation fejler

Sad i flere timer med denne Msiexec fejl i dag, hvor Windows Installer bare ikke ville acceptere installation af programmer. Heldigvis er der nu et fix.

error 1719 the windows installer service could not be accessed windows 7

error 1719

Årsag:
Kører du med WSUS eller anden patch management software, er rollup og servicepacks ofte ikke inkluderet i det man automatisk ruller på serverne.

Problemet er at i Juni kom sikkerheds-update 3072630 til Server 2008R2 Sp1 eller 2012, som gjorde at de der havde installeret Remote Desktop rollen, ikke længere kunne hverken installere eller afinstallere software gennem brug af Msiexec.exe

Eventloggen er umiddelbar tom, så heller ikke meget at hente der.

Fix:
Installer June 2016 update rollup
Download Link

Comments closed