Press "Enter" to skip to content

Tag: NTP

Manuel sæt NTP server

I de tilfælde der er behov for at sætte tiden på en server op mod en ekstern NTP server, benyttet jeg selv denne kommando:

w32tm /config /update /manualpeerlist:"0.pool.ntp.org,0x8 1.pool.ntp.org,0x8 2.pool.ntp.org,0x8 3.pool.ntp.org,0x8" /syncfromflags:MANUAL

Ofte vælger jeg at sætte de primære DNS servere til også at køre NTP servicen og afvikler scriptet på de servere. Efterfølgende bliver de nævnte DNS server brugt som time-server i det lokale AD.

Comments closed