Press "Enter" to skip to content

Kategori: Det virker

Dropbox alternativ på AWS for Mac/PC/Linux

Hvis man er træt af Dropbox og dens netværkstrafik, men ikke har lyst til at betale for den smådyre (men fantastiske) Box.com – så er der stadig massere af løsninger med versionsstyring og adgang fra alle klienter – og der mener jeg Mac, Microsoft og Linux. Især Linux har haft svært ved at få sikre klienter til at forbinde sig til remote storage, hvis det ikke er nok at benytte deres webinterface.

Personligt arbejder jeg i øjeblikket på en model baseret på AWS med OpenVPN som access server, og en Linux filserver forbundet til en S3 bucket. Denne løsning skalere i begge retninger, men det er isært robust når vi bygger det på tværs af regioner, men man kan også bare holde det med en minimal opsætning. Jeg frigiver den Cloudformation template jeg har lavet når løsningen er gennemtestet. Der bliver options til Cloudwatch log og AWS Backup, så man selv kan styre sine udgifter i midste detaljer. Jeg linker også til AWS Simple Monthly Calculator med beregnings eksempler, så alle kan se de omkostninger der er forbundet med de enkelte options.

alternativ dropbox aws

Comments closed

Set Full recoverymode på alle databaser

Ret alle userdatabaser til Full recovery mode, for at få styr på din backup. Systemdatabaser er ekskluderet.

-- This script will set recovery model to Simple on all databases
use [master]
go
 
-- Declare variable for each database name
declare @databaseName nvarchar(128)
 
-- Define the cursor
declare databaseCursor cursor
 
-- Define the cursor dataset
for
select [name] from sys.databases where [name] not in ('master', 'tempdb', 'model', 'msdb')
 
-- Start loop
open databaseCursor
 
-- Get information from the first row
fetch next from databaseCursor into @databaseName
 
-- Loop until there are no more rows
while @@fetch_status = 0
begin
 print 'Setting recovery model to Full for database [' + @databaseName + ']'
 exec('alter database [' + @databaseName + '] set recovery Full')
 
-- Get information from next row
 fetch next from databaseCursor into @databaseName
end
 
-- End loop and clean up
close databaseCursor
deallocate databaseCursor
go
Comments closed

AWS S3 policy: Giv adgang til enkelt S3 Bucket

Hvis man har behov for at tilknytte en AWS Policy til en rolle, der skulle give adgang til en enkelt S3 bucket. Noget man bør gøre til backup eller sync jobs.

 {
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListObjectsInBucket",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:ListBucket"],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::XXXBucketNavnXXX"]
    },
    {
      "Sid": "AllObjectActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:*Object",
      "Resource": ["arn:aws:s3:::XXXBucketNavnXXX/*"]
    }
  ]
}

Det giver ikke rettigheder til at liste alle andre buckets, men du kan tilgå din AWS S3 bucket direkte. Husk at angiv –region når du kopiere filerne.

Comments closed

Diskspd – bedre end den gamle SQLIO

Der er mange software når man skal finjustere eller fejlsøge på sit storage og før i tiden startede men tit med SQLIO – men de fleste er nu gået over til Diskspd i stedet for.  (Microsoft download link)

Som hostingleverandør eller internt i IT-afd. kan det være en fordel at dagligt lave en lille scriptet disktest der læser og skriver en 1GB fil, og gemmer udvalgte målepunkter som KPI’er i en database. Alternativt kan man sende resultatet til sin Eventlog system.

Fordele:
– Test både diske, filer eller foldere.
– Output til XML.
– Tilpas CPU anvendelse.

diskspd 

Comments closed

Installer Visual Studio på Ubuntu

Microsoft .NET bliver bedre og bedre tilpasset til afvikling på Linux OS. Derfor er det ikke en stor overraskelse at Visual Studio er tilsvarende nemt at installere på en Ubuntu. I mit tilfælde er det en Ubuntu 18.04 LTS jeg benytter som min daglige burner PC.

linux ubuntu visual studio

Installation af Visual Studio på Ubuntu 18.04 LTS
– Download fra code.visualstudio.com – vælg .DEB file til Ubuntu
– Læg filen i download folderen
– Åben Terminal vindue
– Naviger til download folder – skriv: cd /Downloads [enter]
– Skriv LS [enter] for at checke du er i den rigtige folder med dit download
– installer ved at skrive sudo dpkg -i PAKKENAVN [enter]
– (i mit tilfælde sudo dpkg -i code_1.28.2-1539735992_amd64.deb)
– done

Tip
For at få mest ud af Visual Studio på Ubuntu, skal du huske at gå ind under extensions i menuen. Der kan du eks. python formater eller PHP formater/markup extensions. Det gør arbejdet bedre og nemmere.

linux visual studio extensions

Comments closed